MENU

Iniimbita ng Konsulado Heneral ng Pilipinas sa Xiamen (Xiamen PCG) ang mga kababayang Pilipino sa mga lungsod ng Quanzhou, Jinjiang, Shishi at mga karatig na lugar sa probinsya ng Fujian para sa isang serbisyong konsular o “Consular Outreach”. Magaganap ang nasabing serbisyong konsular sa Linggo, 29 Agosto 2021, mula 1100n.u. hanggang 0200n.h. sa loob ng Quanzhou Huaxiang Catholic Church.

Kabahagi ng programang ito ang mga sumusunod na serbisyong konsular:

  • Pasaporte / Passport;
  • Overseas Voters (OV) Registration;
  • Consular ID;
  • Civil Registry; at
  • Notarial

Maari po lamang na bisitahin ang website ng Konsulado Heneral (https://xiamenpcg.dfa.gov.ph/downloads ) para sa kompletong listahan ng kaukulang dokumento o requirements.

Maari lamang po na ihanda at dalhin ang angkop na mga dokumento at iba pang mga requirements sa pagdalo sa Consular Outreach. Nakalakip din po and listahan ng bayarin para sa particular na serbisyong kukunin at tatangap ng Cash Payment Only.

Magkakaroon din ng talakayan sa proseso at serbisyo ukol sa Assistance-to-Nationals (ATN) at Global Appointment System for Passport Services (GOAS).

Hinihikayat ang ating mga Kababayan na tutungo para sa nasabing programa na i-scan ang Wechat QR Code para sa paunang rehistro at maayos na sagutan ang nakalakip na “application forms”. 

WeChat QR Code

Sa pag rehistro, maari po na i-kompleto ang paglagay ng pangalan <Apelyido, Ipinagkaloob na Pangalan, at Inisyal ng Panggitnang Apelyido> at angkop na serbisyo na kukunin.

Halimbawa: (De la Cruz, Juan C. – Passport, Overseas Voters (OV) Registration)

Ang nasabing Wechat QR Code ay mawawalan ng bisa pagkatapos ng nasabing Consular Outreach.

Patuloy din po na pinapaalalahan ang ating mga Kababayan na sundin ang mga hakbang at payo ng lokal na kagawarang pangkalusugan para maiwasan ang karagdagang pagkalat ng Covid-19.

Mabuhay! 

Consular Outreach Pic 3.1 of 4

Consular Outreach Pic 4 of 4