MENU

buwan ng wika

In celebration of Buwan ng Wika, the DFA-Office of Public and Cultural Diplomacy (OPCD) in partnership with UNACOM will be holding an online forum entitled “More than 100 Ways to Say…”: An Online Forum on the Status of Philippine Indigenous Languages on 31 August 2022, Wednesday, at 3:00 PM (PHST) via Zoom, and to be live streamed on the DFA’s official YouTube channel, and Facebook page.

Let us learn about the state of and challenges faced in the preservation of the indigenous languages of the Philippines. Let’s help protect our cultural identity by saving our indigenous languages from extinction.

See you there!

#culturaldiplomacy
#MoreThan100WaysToSay
#DFAForgingAhead
#Xiamen PCG

------

Sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika, ang DFA Office of Public and Cultural Diplomacy (OPCD) sa pakikipag-ugnayan sa UNACOM ay magtatanghal ng online na pagpupulong na pinamagatang “More than 100 Ways to Say…”: An Online Forum on the Status of Philippine Indigenous Languages sa ika-31 ng Agosto 2022, Miyerkules, alas tres ng hapon (PhST) sa pamamagitan ng Zoom, at ipapalabas sa opisyal na Youtube Channel at Facebook ng DFA.

Makilahok at alamin natin ang kalagayan at mga pagsubok sa pagpapanatili ng mga katutubong wika ng Pilipinas. Tulungan natin na protektahan ang ating kultural na pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagsalba sa ating mga katutubong wika.

Magkita-kita tayo sa ika-31 ng Agosto!

#culturaldiplomacy
#MoreThan100WaysToSay
#DFAForgingAhead
#Xiamen PCG